חידושי תורה של התלמידים    
 

חידושי תורה

   
         
         
 


 
             
    
ברכת הרב
 
 
            
ברכת הרב


 
 
             

 
 
   
מאמר החודש
| הרב בנימין גוטליב

 
 
 
 

אנו מתחילים היום (יום ו') את חודש מנחם אב. חודש בו הופלו צרותינו החל מבכייה של חינם על שנאת הארץ וכפיות הטובה וכלה בחורבן שני בתי מקדשינו ותפארתנו. עם ישראל גלה מעל שולחן אביו, שכינה בגלות, תורה בגלות ואנו נרדפים ומוכים נגזלים ונעשקים ואין לנו מנחם. נוסף על מכתנו בדור האחרון חורבן קהילות גוש קטיף וצפון השומרון, אנשים יפים שאהבו את ארץ ישראל ובחירוף נפש הפריחו את השממה עד שבה הכורת ומסר חבל ארץ קדושה לידיים טמאות. אוי לנו שכך היה בדורנו.

רבי עקיבא לימד אותנו להסתכל אחרת על המציאות, לא לראות את החורבן אלא לראות מתוכו את הישועה להבין כיצד בתוך החושך יש אור בתוך החורבן קיים הבנין. וכך גם נוסח תפילותנו, הכל בהווה, 'גואל ישראל', בונה ירושלים', ותפילות אלו ניתקנו ע"י אנשי כנסת הגדולה וחזרו וייסדו אותם לאחר חורבן בית שני ואכן זו עבודת ה' שלנו אנו מתאבלים על החורבן אבל איננו עצובים. העצבות מנטרלת את היכולת להאמין ולצפות לישועה יש להצטער על החורבן, חובה לבכות על חורבן בית המקדש ועל הגלות הנוראה, חובה לבקש כל יום בדמעות 'השב שכינתך לציון ברחמים' אך יש לצפות לכך מתוך שמחה שאנו בניו של ה' וכמו שאנו מצפים לגאולה כך הוא יתברך כביכול מצפה לגאול אותנו בקרוב. בחב"ד מבארם את המשנה במסכת תענית 'משנכנס אב ממעטין בשמחה' שע"י השמחה ממעטין את האבלות. בנחמת ירושלים ננוחם, ונזכה לראות בביאת גואל צדק בב"א. 

 
 
   
אירועים

 
 
          
יצאנו לחופש!
הלימודים יתחדשו אי"ה בא' אלול.